ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ” ΣΤΗΝ MegArt Gallery.

Η Τέχνη έχει άπειρα μονοπάτια και κάθε δημιουργός ακολουθεί το δικό του, δίνοντας κομμάτια από την ψυχή του κάθε φορά. Είναι, βέβαια, ευτυχής συγκυρία, όταν οι δρόμοι δύο καλλιτεχνών διασταυρώνονται και ακόμα μεγαλύτερη τύχη όταν η διασταύρωση συμβαίνει σε έναν υπεύθυνο χώρο, όπως η MegArt Gallery!!!! Στον φιλόξενο, λοιπόν, αυτό χώρο, όπου όλοι και όλα […]