«Κανόνας»

«Το νήμα»

ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ @ SUMMER 2018

«Αστροφεγγιά»